ઘ કાઇટ રનર   / Gha kāiṭa ranara
Book

ઘ કાઇટ રનર / Gha kāiṭa ranara

By હુસેની, બાલીદ / Hosseini, Khaled.

Audience All ages

Published 2011. by Navabhārata Sāhitya Mandira : Amadāvāda by Prāptisthāna, Buka Śelpha,

ISBN 9788184404883

Bib Id 1594645

Edition 1. āvr̥tti.

Description 6, 378 p. ; 19 cm.

More Details

Leader
02129nam a2200445Ka 4500
ISBN
9788184404883 (pbk.) : $22.50
8184404883
Language
guj
Call #
Gj Hosseini
Uniform Title
Kite runner. Gujarati
Title
Gha kāiṭa ranara
Varying Form of Title
Title on t.p. verso in roman: Kite runner
Edition
1. āvr̥tti.
Description
6, 378 p. ; 19 cm.
Note
Novel.
Translated from English.
Summary
Novel based on friendship between two boys growing up in Kabul during the final days of the monarchy. When Amir is forced to flee with his prominent and wealthy father for a new life in California.
Language Note
In Gujarati.
Alternate Graphic Representation (Title)
ઘ કાઇટ રનર
Alternate Graphic Representation
1. આવૃત્તિ. અમદાવાદ : નવભારત સાહિત્ય મંદિર : પ્રાપ્તિસ્થાન, બુક શેલ્ફ, 2011.
Alternate Graphic Representation (Author)
હુસેની, બાલીદ.

FORMATS

SERIES

TAGS

Availability

Locations