Coping Skills

Ranked Choice Voting Workshop (In English w/ Haitian Creole interpretation)

Atelye Vòt Chwa klase a (An anglè ak entèpretasyon kreyòl ayisyen)

English: The 2021 NYC Elections are almost here! Our June primaries are a month away and you as a voter may have some questions such as what are we voting for, whether you can vote early, and what ranked choice voting means. NYC Votes and DemocracyNYC are partnering to offer voters the answers to many of these questions! Join us for an information session where we will explain what the 2021 elections mean for you and how you can participate, as well as explaining how the new Ranked Choice Voting system works. This info session will be hosted on Zoom so you can participate from the safety of your home. Zoom link: https://zoom.us/j/95799553805?pwd=c3ZEWlRudEhtQzZyOW9nS1NyWTU0UT09 Passcode: 674439 Webinar ID: 957 9955 3805 Passcode: 674439 This session will be in English with Haitian Creole interpretation. This program is offered in partnership with Brooklyn Public Library & New York Public Library, and supported by GoVoteNYC Fund in The New York Community Trust.
Haitian Creole: Eleksyon NYC 2021 yo prèske rive! Eleksyon primè jen yo se nan yon mwa epi ou kòm yon elektè ka gen kèk kesyon tankou "Pou kisa nou ap vote ane sa a?," "Èske mwen ka vote bonè?," "Ki sa ki klase vòt chwa vle di?." NYC Votes ak DemocracyNYC ap fè patenarya pou ofri votè yo repons pou anpil nan kesyon sa yo! Jwenn nou pou yon sesyon enfòmasyon kote nou pral eksplike kisa eleksyon 2021 yo vle di pou ou ak ki jan ou ka patisipe, menm jan tou eksplike kijan nouvo sistèm Vòt Chwa klase a fonksyone. Sesyon enfòmasyon sa a pral anime sou Zoom pou ou ka patisipe nan sekirite lakay ou. Zoom link: https://zoom.us/j/95799553805?pwd=c3ZEWlRudEhtQzZyOW9nS1NyWTU0UT09 Passcode: 674439 Webinar ID: 957 9955 3805 Passcode: 674439 Sesyon sa a pral nan lang angle ak entèpretasyon kreyòl ayisyen an. Jedi, 6/17, 6-7pm Pwogram sa a ofri an patenarya avèk Brooklyn Public Library ak New York Public Library ak sipò GoVoteNYC Fund nan The New York Community Trust.
DATE & TIME
Jun 17, 6:00pm - 7:00pm
Add to calendar
LANGUAGE
Haitian Creole
LOCATION
Virtual
AUDIENCE
Adults
Registration Not Required