Text-size

T'oji : Pak Kyŏng-ni taeha sosŏl / [p'yŏnch'an wiwŏn Yi Sang-jin [and others] ; ch'aegim p'yŏnjip Ch'oe Hong-gyu ; p'yŏnjip chinhaeng Han Hye-jin, Kim Hŭi-sŏng].

ISBN#9788960532519
BIB ID#1931447
Call# K Pak

토지 : T'oji : Pak Kyŏng-ni taeha sosŏl

0
Author
Publisher
Kyŏnggi-do P'aju-si : Maronie Puksŭ, 2012.
Subjects
Description
volumes <1-20> ; 20 cm
Summary
"Chŏngbon chagŏp ŭn ilch'ajŏk ŭro kiwang e ch'ulp'an toen p'anbon kaundesŏ pigyo kach'i ka innŭn kŏt ŭl karyŏ naego ... chakp'um i palp'yo toen sigi pyŏl yŏrŏ maech'e ŭi yŏnjaebon kwa nama innŭn chakka ŭi yukp'il wŏn'go to ch'amgo ... kŭ kyŏlgwa rŭl moa [2002-yŏn-2012-yŏn] 'T'oji' ŭi kyŏlchŏngp'an ŭl naege toeŏtta"--Kihoek ŭi kŭl, p. 4-7.

Availability

Locationsort iconCall NumberItem TypeVolumeBarcodeStatus
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.10228574117054Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.200228574117245Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.190228574117237Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.20228574117062Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.30228574117070Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.50228574117104Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.40228574117088Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.180228574117229Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.160228574117203Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.110228574117153Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.100228574117146Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.90228574117138Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.120228574117161Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.130228574117179Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.150228574117195Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.140228574117187Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.60228574117096Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.170228574117211Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.80228574117120Available
ElmhurstK PakAdult Hard Coverv.70228574117112Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.110228573928022Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.120228573928030Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.80228573927990Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.60228573927974Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.20228573927909Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.130228573928048Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.70228573927982Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.90228573928006Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.180228573928089Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.190228573928097Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.10228573927933Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.170228573928071Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.200228573928105Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.160228573928063Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.150228573928055Available
FlushingK PakAdult Hard Coverv.140228573927917Due 7-8-2019
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.150228594662568Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.120228594662535Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.140228594662519Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.130228594662527Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.160228594662550Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.180228594662477Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.110228594662543Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.200228594662493Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.190228594662501Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.170228594662485Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.10228594662584Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.40228594662360Due 6-20-2019
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.30228594662576Due 6-20-2019
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.20228594662303Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.50228594662295Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.60228594662345Due 7-3-2019
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.90228594662337Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.80228594662329Due 7-3-2019
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.70228594662352Available
McGoldrickK PakAdult Hard Coverv.100228594662311Available

Marc Record

04166cam a2200781Ia 4500
001
vtls001931447
003
NJQ
005
20151105120300.0
008
151105s2012 ko 000 1 kor d
020
 
 
$a 9788960532410 $q pbk.:v.1 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532427 $q pbk.:v.2 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532434 $q pbk.:v.3 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532441 $q pbk.:v.4 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532458 $q pbk.:v.5 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532465 $q pbk.:v.6 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532472 $q pbk.:v.7 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532489 $q pbk.:v.8 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532496 $q pbk.:v.9 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532502 $q pbk.:v.10 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532519 $q pbk.:v.11 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532526 $q pbk.:v.12 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532533 $q pbk.:v.13 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532540 $q pbk.:v.14 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532557 $q pbk.:v.15 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532564 $q pbk.:v.16 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532571 $q pbk.:v.17 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532588 $q pbk.:v.18 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532595 $q pbk.:v.19 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532601 $q pbk.:v.20 $c $27.00
020
 
 
$a 9788960532403 $q set
039
 
9
$a 201511051203 $b jkim $c 201511051158 $d jkim $y 201511051155 $z ckim
040
 
 
$a HMY $b eng $c HMY $d HMY $d STF $d OCLCO $d OCLCA $d VP@ $d OCLCA $d OCLCF $d OCLCO $d OCLCQ
043
 
 
$a a-kr---
049
 
 
$a ZQPM
050
 
4
$a PL992.62.K9 $b T64 2012
099
 
 
$a K Pak
100
1
 
$6 880-01 $a Pak, Kyŏng-ni, $d 1926-2008 $e author.
245
1
 
$6 880-02 $a T'oji : $b Pak Kyŏng-ni taeha sosŏl / $c [p'yŏnch'an wiwŏn Yi Sang-jin [and others] ; ch'aegim p'yŏnjip Ch'oe Hong-gyu ; p'yŏnjip chinhaeng Han Hye-jin, Kim Hŭi-sŏng].
250
 
 
$a Ch'op'an.
260
 
 
$6 880-03 $a Kyŏnggi-do P'aju-si : $b Maronie Puksŭ, $c 2012.
300
 
 
$a volumes <1-20> ; $c 20 cm
336
 
 
$a text $b txt $2 rdacontent
337
 
 
$a unmediated $b n $2 rdamedia
338
 
 
$a volume $b nc $2 rdacarrier
500
 
 
$6 880-04 $a "Chŏngbon chagŏp ŭn ilch'ajŏk ŭro kiwang e ch'ulp'an toen p'anbon kaundesŏ pigyo kach'i ka innŭn kŏt ŭl karyŏ naego ... chakp'um i palp'yo toen sigi pyŏl yŏrŏ maech'e ŭi yŏnjaebon kwa nama innŭn chakka ŭi yukp'il wŏn'go to ch'amgo ... kŭ kyŏlgwa rŭl moa [2002-yŏn-2012-yŏn] 'T'oji' ŭi kyŏlchŏngp'an ŭl naege toeŏtta"--Kihoek ŭi kŭl, p. 4-7.
611
 
 
$a Japanese Occupation of Korea (1910-1945) $2 fast $0 (OCoLC)fst01353446
651
 
 
$a Korea $x History $y 1864-1910 $v Fiction.
651
 
 
$a Korea $x History $y Japanese occupation, 1910-1945 $v Fiction.
651
 
 
$a Korea. $2 fast $0 (OCoLC)fst01206434
655
 
 
$a Fiction. $2 fast $0 (OCoLC)fst01423787
655
 
 
$a History. $2 fast $0 (OCoLC)fst01411628
700
1
 
$6 880-05 $a Yi, Sang-jin, $d 1963-
700
1
 
$6 880-06 $a Ch'oe, Hong-gyu.
700
1
 
$6 880-07 $a Han, Hye-jin.
700
1
 
$6 880-08 $a Kim, Hŭi-sŏng.
880
1
 
$6 100-01 $a 박 경리, $d 1926-2008 $e author.
880
1
 
$6 245-02 $a 토지 : $b 박 경리 대하 소설 / $c [편찬 위원 이 상진 [and others] ; 책임 편집 최 홍규 ; 편집 진행 한 혜진, 김 희성].
880
 
 
$6 250-00 $a 초판.
880
 
 
$6 260-03 $a 경기도 파주시 : $b 마로니에 북스, $c 2012.
880
 
 
$6 500-04 $a "정본 작업 은 일차적 으로 기왕 에 출판 된 판본 가운데서 비교 가치 가 있는 것 을 가려 내고 ... 작품 이 발표 된 시기 별 여러 매체 의 연재본 과 남아 있는 작가 의 육필 원고 도 참고 ... 그 결과 를 모아 [2002년-2012년] '토지' 의 결정판 을 내게 되었다"--기획 의 글, p. 4-7.
880
1
 
$6 700-05 $a 이 상진, $d 1963-
880
1
 
$6 700-06 $a 최 홍규.
880
1
 
$6 700-07 $a 한 혜진.
880
1
 
$6 700-08 $a 김 희성.
994
 
 
$a C0 $b ZQP
995
 
 
$a CKIM/JKIM-CC:1115
999
 
 
$a VIRTUA
999
 
 
$a VTLSSORT0080 0400 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 02010 02011 02012 02013 02014 02015 02016 02017 02018 02019 02020 0430 0500 0490 0990 1000 2450 2500 2600 3000 3360 3370 3380 5000 6510 6511 6110 6512 6550 6551 7000 7001 7002 7003 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 9950 9940 9992