Yon mesaj sou dezas ki te pase en Ayiti

Queens Library jwenn avèk kominote nan mond antye pou anonse senpati avèk pèp ayisyen ki an Ayiti e kap viv nan vil Nouyòk ki pèdi anpil nan tranblemann tè ki te pase dènyèman. Nap jwenn enfomasyon sou kijan pou bay don nan zafè sekou ijans kap bay lè nou kominike avèk Mayor’s Fund la. Pou jwenn enfomasyon sou resous sante mantal pou fè fas ak pèt sa yo, jwen enfomasyon sou moun nou genyen en Ayiti, aplike pou Estati Tanporè Pwoteje pou Ayiti (TPS) avèk lòt bagay, visite resous yo ki te mete ansam pa Mayor's Office of Immigrant Affairs la.

Ve, 2017-12-01 (Toute la journée)